Tin tức

Bảng Thời Gian Sự Kiện máy chủ Quyền Năng

SỰ KIỆN SEVER THỜI GIAN - PHẦN THƯỞNG MAP - TỌA ĐỘ
BOSS Hoàng Kim 2>4 00-00 - 03:00 - 06:00 - 09:00 - 12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00
(Box 1,2,3,4,5)
 Lorencia
Huyết Lâu 2>6 00-15 - 03:15 - 06:15 - 09:15 - 12:15 - 15:15 - 18:15 - 21:15
(Tiêu diệt 300 quái nhận ngay 1 ngọc bất kì)
Blood Castle

Quảng Trưởng Quỷ

2>6

01-15 - 04:15 - 07:00 - 10:15 - 13:15 - 16:15 - 19:15 - 22:15

(Tiêu diệt 300 quái nhận ngay 1 ngọc bất kì)

Devil Square
Hỗn Nguyên Lâu 2>6

13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00

(Tiêu diệt nhận ngọc + Đồ Thần)

Chaos Castle
Sự Kiện Mùa Hè 2+4

04:00 - 10:00 - 16:00 - 20:00 - 22:00

(Tiêu diệt nhận ngọc / đồ Exl)

Lorencia
Sự Kiện Thỏ Ngọc 2+4

02:00 - 07:00 - 13:00 -  19:00 - 21:00 - 23:00

(Tiêu diệt nhận Ngọc)

Atlans 45,45
BOSS Kundun 2>6 24h Hồi Sinh 1 Lần Kalima 7
BOSS Medusa 2+4

21h30

Swam Of Peace
BOSS Raklion 2+4 11h30 - 22h30 Raklion
Mini Boss 2>4 Gorgon - 5 Phút hồi sinh 1 lần
(Tiêu diệt nhận 50 Goblin Point)
Dungeon 1-3
Phượng Hoàng Xuất Thế 4 13h30 - 20h30
(Tiêu diệt nhận 50K Goblin Point)
Icarus Sever 2 và 4

 

Còn rất nhiều sự kiện ingame với phần thưởng hấp dẫn đang chờ đón bạn tham gia !